2 ergoterapeuter rehabilitering og genoptræning

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger 2 fagligt ambitiøse og motiverede ergoterapeuter, der arbejder helhedsorienteret med både hjerne og hjerte, og som kan gøre en forskel for det enkelte menneske.

Hvem er vi?
I Træning og Rehabilitering er vi 70 sundhedsfaglige medarbejdere – en skøn blanding af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, SSA, træningsassistent, diætist og administrativt personale.

Vi tilbyder rehabilitering, genoptræning og forebyggelse til borgere i alle aldre i Vordingborg Kommune på vores sundhedscentre, på kommunens plejecentre og i borgernes eget hjem.
 
Vi er organiseret i stærke fagteams, og du har nu mulighed for at blive en del af vores mangfoldige geriteam. Teamet varetager opgaver efter sundhedslov og servicelov, både på vores sundhedscentre og i borgerens eget hjem.

Den ene stilling er som rehabiliteringsterapeut og opgaverne vil helt overvejende foregå i borgernes hjem og i tæt samarbejde med plejen med fokus på hverdagsrehabilitering (SEL § 83a) og genoptræning (SUL §140).

Den anden stilling er som ergoterapeut på Sundhedscenter, hvor du primært varetager genoptræning efter SUL §140 og SEL § 86,1– både individuelt og på hold, men også i borgerens eget hjem.

Vi er inddelt i geografiske områder.
Stillingen som rehabiliteringsterapeut vil, sammen med kolleger fra teamet, primært blive knyttet til Møn og vil derfor have sin faste base på Stege Sundhedscenter.

Stillingen som ergoterapeuten på Sundhedscenter vil som udgangspunkt også blive tilknyttet Stege Sundhedscenter, men skal forvente også at have faste arbejdsdage på et af de andre 2 sundhedscenter (Vordingborg og Præstø)

Hvem er du?

  • Du er uddannet ergoterapeut, gerne med relevant erfaring i rygsækken
  • Du har erfaring med, eller i hvert fald interesse i, dysfagi
  • Du kan tage ansvar for et genoptrænings- og/eller rehabiliteringsforløb, er skarp i forhold målopstilling, kan følge op og afslutte
  • Du kan dokumentere det nødvendige og tilstrækkelige
  • Du kan arbejde selvstændig og selv strukturere din hverdag
  • Du har fokus på kerneopgaven, kan lide at arbejde tværfagligt og sætter gerne din viden i spil
  • Du er bevidst om, og stolt af, at være en del af noget større
  • Du vil være med til at sikre kvaliteten af vores indsatser med afsæt i borgerinddragelse, egen erfaring, foreliggende evidens og tværgående indsatser
  • Og ikke mindst kunne du tænke dig en masse gode kolleger, der støtter og bakker op
Er det dig?
Ja, så skal du da søge en eller begge stillinger.

Du må meget gerne angive hvilken af stillinger du søger. Du er naturligvis velkommen til at søge dem begge – men gør lige opmærksom på det i ansøgningen.

Vi vil tage rigtig godt imod dig og give dig en grundig introduktion til organisationen, kollegaerne, området og opgaver.

Du vil blive tilknyttet en erfaren ergoterapeut, som i særlig grad vil styrke dig til at få kendskab til, indsigt i og viden om opgaverne.

Derudover kan du roligt regne med, at en masse kolleger vil gøre deres bedste for at du lander godt her i Træning og Rehabilitering.

Hvis du vil vide mere er du meget velkommen til at kontakte teamkoordinator Mette Møller på 29 38 71 74 eller mem@vordingborg.dk

Du kan også kontakte leder af Træning og Rehabilitering Trine Nordentoft på tlf. nr. 29 46 19 78 eller tnor@vordingborg.dk

Vi regner med at holde samtaler i uge 12.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vordingborg Kommune, Sankelmarksvej 10 A, 4760 Vordingborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6002384

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet