Nyheder fra Vordingborg

21 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vordingborg og omegn

Job tilbydes:
Rådighedsstilling - Vi søger en konstabel af reserven ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg
Bring dine militære og civile kompetencer i spil i reserven til glæde og gavn for bataljonen, Forsvaret og beredskabet af Danmark.Om os4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgaver er at levere uddannelsesstøtte og være BTN kompetencecenter i forskellige specialer, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger inden for transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.4 NSBTN har i øjeblikket kontinuerlige bidrag til Kuwait/Irak og eFP fra 2022. 4 NSBTN er desuden indsat i NFP Letland med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte. Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri, men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.Om stillingenReserven i 4 NSBTN består i dag af cirka 40 reservister fordelt i staben og de fem NSE´er. Vi søger en konstabel, som har praktisk erfaring med depottjeneste. Det vil derfor være en fordel for ansættelse, hvis du har været udsendt som depothjælper i et NSE eller LOGKMP/-DET. Reserven støtter BTN – og på forespørgsel fra andre enheder - med at løse mange forskellige opgaver. Mulighederne for at gøre tjeneste er derfor mange. Du vil få mulighed for at udvikle dine kompetencer og herunder deltage i grøn militær uddannelse. Du vil også blive tilbudt at deltage i bataljonens skydeperioder og andre øvelsesaktiviteter i forhold til bataljonens behov og dine kompetencer. Hvis du har en civil eller militær logistisk baggrund, vil du også kunne blive tilbudt en særlig specialiseret uddannelse med henblik på at kunne gøre tjeneste i en specifik logistisk rolle inden for NSE’ets virkefelt. Indkommandering, træning og øvelser tilpasses din civile hverdag. Der er ikke krav om, at du kan yde et fast antal indkommanderingsdage, men vi forestiller os, at det er mellem 10 – 15 dage i løbet af et år.Om digDu er konstabel.Tjenesten som en del af reserven ved 4 NSBTN bygger på en gensidig forpligtelse. Vores forpligtelse drejer det sig om at skabe muligheder for tjeneste og øvelsesvirksomhed samt relevante supplerende omskolinger og kurser. Din forpligtelse drejer sig om, at du har lyst og vilje til at byde ind, hvor du ser, at du kan gøre fyldest. Når de to forpligtelser mødes, er det vores erfaring, at vi hver især bliver stærkere.4 NSBTN er en kompetencetung militær logistikenhed. Det betyder, at vi har fokus på medarbejdernes viden og erfaring, samtidig bruger vi en del ressourcer på at videreuddanne vores medarbejdere. De kompetencer, vi gerne ser hos dig, ligger inden for områderne, administration, Host Nation Support og vagttjeneste. Kompetencerne kan du enten have erhvervet i dit militære virke, eller du kan have en civil baggrund inden for logistik. Hvis du har lyst til at bruge frihed og fritid hos os samt bidrage med dine erfaringer og viden, vil vi give dig mulighederne for, at du kan tage erfaringer med hjem til din arbejdsplads eller din kommende arbejdsplads til gensidig glæde.AnsættelsesvilkårRådighedsstillingen er på konstabelniveau og er på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og Tandlægevurderinger, samt erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Kontakt og ansøgningHvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen for reserven, major Frank B. Davidsen på telefon 22 75 28 04 eller mail: fldavidsen@gmail.com / TRR-4R-S20GR@mil.dk eller NSE Befalingsmanden seniorsergent Flemming B. Mark på telefon 22 17 13 60 eller mail: trr4rkmpbm@gmail.com / TRR-4B-401GR@mil.dk.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90. Ansøgningsfristen er den 28. august 2022. For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Vordingborg Kaserne
Indrykket 12. august på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Vordingborg

Vordingborg ligger på Sydsjælland, og er hovedbyen i Vordingborg Kommune, som hører med til Region Sjælland. Vordingborg har postnummeret 4760. Byen er beliggende ved Masnedsund og er forbundet til Masnedø med en bro. Masnedø er desuden forbundet til Falster via Storstrømsbroen. Vordingborg har busforbidnelser til blandt andet Stege, Præstø, Næstved og Maribo. Derudover er der togforbindelse til København og Rødby. Også InterCityExpress-toget mellem København og Hamborg og EuroCity-toget mellem København og Berlin holder på stationen. 


Vordingborg har 12.005 indbyggere. Udenfor Vordingborgs bygrænse ligger satellitbyerne Nyråd, Ørslev og Stensved. Inkluderes disse i indbyggertallet, har Vordingborg 17.973 indbyggere. 


Vordingborg Kommune blev dannet i 1970. Under strukturreformen i 2007 blev Vordingborg Kommune sammenlagt med Langebæk Kommune, Møn Kommune og Præstø Kommune. 

Vordingborgs historie

Vordingborg har en lang historie, og er grundlagt tilbage i 1100-tallet. Foruden at være en gammel færgeby har Vordingborg også været hjemsted for tre af Valdemar-kongerne. I dag står ruinerne af den gamle kongeborg tilbage. Ruinen er en af de største seværdigheder i byen. Den eneste fuldt bevarede del af borgen, der står tilbage, er Gåsetårnet, som i dag er byens vartegn. 


Det vides ikke, hvornår byens ældste borgsted er opstået. Valdemar den Store, konge fra 1154 til 1182, opførte en borg i 1157, for at få et samlingssted for sin flåde. Borgen skulle bruges til både forsvar og angreb mod venderne. Borgen havde navnet Worthing. 


De to andre Valdemar-konger, som ofte var bosatte på borgen, var Valdemar Sejr, konge fra 1202-1241, og Valdemar Atterdag, konge fra 1340-1375. Valdemar Atterdag er den konge, som har sat de tydligste præg på Vordingborg. I 1346 udvidede han borgen med fæstningstårne og en ca. otte meter høj ringmur. I det højeste borgtårn satte kongen i toppen en guldgås, som skulle fungere som en hån mod de 77 hansestæder, der havde erklæret krig mod ham. Tårnet fik dertil navnet Gåsetårnet. 


I 1415 blev Vordingborg til en købstad. Under renæssancen stoppede kongerne med at bruge borgen i Vordingborg som en af de centrale kongeboliger. Vordingborgs betydning faldte ligeledes i løbet af renæssancen. Byen beholdte kun en del af sin betydlighed på grund af forbindelsen til Falster.


I 1577 var byen så fattig at Frederik 2. eftergav byskatten. Borgen var ligeledes gået i forfald. Byens og borgens forfald vedblev gennem 1600-tallet. Under Svenskekrigene blev Vordingborg Slot i 1659 besat af svenske soldater, da fredsforhandlingerne mellem den svenske konge Karl X Gustav og de danske rigsråder ikke lykkedes. I 1660 var slottet så forfalden, at det blev erklæret uegnet til bolig. I starten af 1670’erne blev borgen revet ned af Christian 5.s bror Prins Jørgen. Det var kun Gåsetårnet og en enkelt af sidefløjene, som fik lov til at forblive. 


Vordingborg var gennem 1700-tallet ramt af en række bybrande. Henholdsvis i 1718, to gange i 1729 og igen i 1781. 


I løbet af 1800-tallet oplevede byen en optur gennem indrustrialiseringen. Der blev blandt andet bygget en ny skole, rådhus og et psykiatrisk hospital ved navn Oringe. I 1870 blev der anlagt jernbane, samt en jernbanebro til Masnedø i 1884. Der kom i løbet af 1800-tallet også en lang række fabrikker og industrielle anlæg til byen, såsom bryggerier og et andelssvineslagteri. 


Indbyggertallet i Vordingborg voksede under mellemkrigstiden, og i 1935 var der 6.501 indbyggere. Efter Anden Verdenskrig voksede indbyggertallet fortsat indtil 1970’erne og 80’erne, hvor tallet igen faldte. Kurven blev først vendt igen i starten af 2000’erne. 

Vordingborgs seværdigheder 

Foruden ruinerne af Vordingborg Slot og Gåsetårnet, byder byen også på flere museer. Museum Sydøstdanmark har hovedsæde i byen. Museet består af en række museer, som Køge Museum, Næstved Museum og Møns Museum. Ved hovedsædet i Vordingborg ligger også Danmarks Borgcenter, hvor man kan høre mere om Vordingborg Slot og dens plads i den danske historie.  

Vordingborgs kulturliv

Vordingborg har et rigt kulturliv, som byder på en hel del musik. Blandt andet ligger spillestedet Stars i gågaden. Her bliver der afholdt en lang række koncerter af både lokale bands, samt større nationale og internationale kunstnere. 


Vordingborg Festuge bliver afholdt hvert år i uge 28. Her kommer der ca. 100.000 besøgende. Foruden festugen afholdes musik- og legefestivalen Vilde Vulkaner også årligt. Hvertandet år bliver teater- og kunstfestivalen Waves festival afholdt. 


I 1991 blev Restaurant Babette åbnet af kokkeparret Vivi Schouog og Henrik Pedersen. Restauraten er blevet kåret som årets restaurant i både 1998 og 2017. Derudover har flere de ansatte gennem tiden vundet priser hos Den Danske Spiseguide, samt prisen som Årets Kok. 

Vordingborgs erhvervs- og uddannelsesliv

Vordingborg har flere små og mellemstore virksomheder. TV 2-regionernes afdeling TV Øst i Region Sjælland har hovedsæde i Vordingborg. Siden 1909 har Vordingborg Kaserne ligget i byen. 


I Vordingborg ligger også Vordingborg Uddannelsescenter, som består af Vordingborg Gymnasium og HF, samt Zealand Business Colleges. Byen byder også på Vordingborg Seminarium, VUC Storstrøm og højskolen Vordingborgskolen.