Nyheder fra Vordingborg

11 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vordingborg og omegn

Job tilbydes:
Rådighedsstilling – Befalingsmænd af reserven til Trænregimentet
Gør en forskel som befalingsmand af reserven ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg.Bring dine militære og civile kompetencer i spil i reserven til glæde og gavn for bataljonen, Forsvaret og beredskabet af Danmark.Om os4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.4 NSBTN har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte. Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.Om stillingenReserven i 4 NSBTN består i dag af cirka 60 reservister stort set fordelt i 3 lige store personelgrupper. Som befalingsmand vil du primært blive anvendt til at uddanne bataljonens faste folk inden for skydning. Derfor vil det være en fordel, hvis du har civil eller militær erfaring som skydeleder. Det er samtidig et krav, at du kan fungere som skydeleder eller banekommandør inden for hærens område. Du vil få mulighed for at udvikle dine kompetencer på mellemlederniveauet og herunder deltage i grøn militær uddannelse, føringsuddannelse og logistisk operationsplanlægning.Du vil blive tilbudt at deltage i bataljonens skydeperioder og andre øvelsesaktiviteter i forhold til bataljonens behov og dine kompetencer. Har du civil eller militær logistisk baggrund, vil du også kunne blive tilbudt en særlig specialiseret uddannelse med henblik på at kunne gøre tjeneste i en specifik logistisk rolle inden for NSE’ets virkefelt. Indkommandering, træning og øvelser tilpasses din civile hverdag. Der er ikke krav om, at du kan yde et fast antal indkommanderingsdage, men vi forestiller os, at du mindst kan afse 5 – 10 dage i løbet af et år. Om digTjenesten som en del af reserven ved 4 NSBTN bygger på en gensidig forpligtelse. Vores forpligtelse drejer sig om at skabe muligheder for tjeneste og øvelsesvirksomhed samt relevante supplerende omskolinger og kurser. Din forpligtelse drejer sig om, at du har lyst og vilje til at byde ind, hvor du ser, at du kan gøre fyldest. Når de to forpligtelser mødes, er det vores erfaring, at vi hver især bliver stærkere.4 NSBTN er en kompetencetung militær logistikenhed. Det betyder, at vi har fokus på medarbejdernes viden og erfaring, samtidig bruger vi en del ressourcer på at videreuddanne vores medarbejdere. De kompetencer vi gerne ser hos dig ligger indenfor områderne – instruktør, skydning, administration, Host Nation Support og vagttjeneste. Kompetencerne kan du enten have erhvervet i dit militære virke, eller du kan have en civil baggrund indenfor logistik. Hvis du har lyst til at bruge frihed og fritid hos os samt bidrage med dine erfaringer og viden, vil vi give mulighederne for, at du kan tage erfaringer med hjem til din arbejdsplads eller din kommende arbejdsplads til gensidig glæde.AnsættelsesvilkårRådighedsstillingen er niveaufastsat til sergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10). Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension. Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skalbl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under heleansættelsen. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder vedenheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskravog ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte NSEBM seniorsergent Flemming Mark på telefon 22 17 13 60 eller på mail: trr4rkmpbm@gmail.com eller sagsbehandler HR/4NSBTN seniorsergent Mads Illum på telefon 72 83 74 20 eller på mail: TRR-4B-VK01@MIL.DK. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91. Ansøgningsfristen er den 31. december 2024. For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Om Trænregimentet.Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
Vordingborg Kaserne
Indrykket 23. juli på JobNet
Job tilbydes:
Forområdeleder, Kvickly Vordingborg
Forområdeleder i Kvickly Grib chancen hos Danmarks største detailhandelsvirksomhed og få en spændede mulighed: Du vil som forområdeleder i samarbejde med varehuschefen arbejde for Kvickly-kulturen/servicekulturen. Du får mulighed for at: bruge din viden inden for kundeservice og salg og samtidig være en del af den daglige ledelse af 25 medarbejdere drive din afdeling med stor passion med KUNDEN I FOKUS blive en del af ledergruppen i varehuset videreudvikle dig gennem træning og uddannelse i Coop-regi Kvickly Vordingborg Du bliver en del af et varehus med i alt 95 medarbejdere. Vi er en butik i en god udvikling, vi er byens førende varehus og går højt op i altid at kunne levere den bedste service om det er i kassen, kiosken, slagteren eller på gulvet i butikken. Du bliver en del af et ungt hold der hver dag alle gør deres bedste for at drive butikken til det ypperste. Din hverdag som forområdeleder Som forområdeleder refererer du til varehuschefen og indgår i ledergruppen. Du er stemningssætter i varehuset og ikke mindst i forområdet. Du arbejder ud fra glæden ved at glæde andre. Det er først og fremmest din opgave at: være rollemodel i forområdet, kunne vise vejen og være en del af arbejdsplanen sørge for, at der altid er en høj standard i kasse & kiosk sikre sæsonpræget sortimentsoptimering og varebestilling inden for området skabe oplevelser, rådgive og betjene vores kunder, og sikre dine medarbejdere kan det afholde 1-1 og PU samtaler/fælles møder med medarbejderne være budget- og driftsansvarlig for hele forområdet (Kiosk, Kasselinje, Post) sikre, at der udarbejdes arbejdsplaner, og at de koordineres (ikke nødvendigvis selv) rekruttere, introducere og træne medarbejdere I dagligdagen er det dig, der har blik for kundernes behov og efterspørgsel. Du har det daglige ansvar for medarbejderne i forområdet (kasse, kiosk, bagerdisk). Du klæder medarbejderne på, så de bliver dygtige til kundeservice. Det er alt sammen med til at give dig en både sjov og afvekslende hverdag. Hvad kræver det at blive forområdeleder? Du har god erfaring fra detailbranchen – eller erfaring med kundeoplevelser fra andre brancher Ledelseserfaring - ledelse af ledere og af medarbejdere Du har ledererfaring, hvor du har haft ansvar for ansættelser mm. Stærkt kundefokus og erfaring med rollen som "spillende træner" Udadvendt og motiverende Evnen til at prioritere, sætte i gang og følge op Har kendskab til brugen af driftsopfølgningsværktøjer Du har god forståelse for tal og regnskaber, da jobbet også indebærer nogle daglige kontormæssige rutiner IT-niveau, f.eks. Superbruger af Office-pakken Kan anerkende og give ærlig feedback Evnen til at skabe kontakt til kunden Kunne smile og være på Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte: Varehuschef Henrik Rømer på tlf. 42117915 eller på mail Henrik.Roemer@Kvickly.dk Send din ansøgning via "Ansøg nu" senest den 18 August 2024 Vi behandler ansøgninger løbende. I Kvickly går vi op i at skabe et inklusivt og mangfoldigt miljø, og vi søger aktivt efter kvalificerede kandidater uanset køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet, religion, handicap eller alder. Du bliver en del af en mangfoldig og inkluderende virksomhed, hvor vi ser forskellighed som en styrke. Vi ønsker at skabe lige muligheder for alle samt sikre en effektiv og retfærdig rekrutteringsproces. Det er derfor op til dig, om du ønsker at vedhæfte en ansøgning samt et billede. Bliv en del af Kvickly – og et varehus med mange muligheder I Kvickly bliver du en del af et varehus, hvor der er mulighed for at udvikle sig inden for en række områder og være en del af et team med både salgsmedarbejdere, slagtermester og non-food-eksperter. Vi nyder fordelene af at være et kendt navn og en stor kæde, men samtidig er der i hvert varehus masser af råderum, og vi vil gerne gøre en forskel for vores kunder – bl.a. er vi en af landets førende dagligvarevirksomheder med fokus på miljø og økologi. Bliver du ansat i Kvickly bliver du en del af Coop-familien. I Coop er vi 40.000 medarbejdere og har 1000 butikker. Derfor er der mange muligheder for både nye opgaver og uddannelse og ikke mindst jobskifte internt i Coop. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ed9845f0)
Kvickly
Indrykket 23. juli på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Vordingborg

Vordingborg ligger på Sydsjælland, og er hovedbyen i Vordingborg Kommune, som hører med til Region Sjælland. Vordingborg har postnummeret 4760. Byen er beliggende ved Masnedsund og er forbundet til Masnedø med en bro. Masnedø er desuden forbundet til Falster via Storstrømsbroen. Vordingborg har busforbidnelser til blandt andet Stege, Præstø, Næstved og Maribo. Derudover er der togforbindelse til København og Rødby. Også InterCityExpress-toget mellem København og Hamborg og EuroCity-toget mellem København og Berlin holder på stationen. 


Vordingborg har 12.005 indbyggere. Udenfor Vordingborgs bygrænse ligger satellitbyerne Nyråd, Ørslev og Stensved. Inkluderes disse i indbyggertallet, har Vordingborg 17.973 indbyggere. 


Vordingborg Kommune blev dannet i 1970. Under strukturreformen i 2007 blev Vordingborg Kommune sammenlagt med Langebæk Kommune, Møn Kommune og Præstø Kommune. 

Vordingborgs historie

Vordingborg har en lang historie, og er grundlagt tilbage i 1100-tallet. Foruden at være en gammel færgeby har Vordingborg også været hjemsted for tre af Valdemar-kongerne. I dag står ruinerne af den gamle kongeborg tilbage. Ruinen er en af de største seværdigheder i byen. Den eneste fuldt bevarede del af borgen, der står tilbage, er Gåsetårnet, som i dag er byens vartegn. 


Det vides ikke, hvornår byens ældste borgsted er opstået. Valdemar den Store, konge fra 1154 til 1182, opførte en borg i 1157, for at få et samlingssted for sin flåde. Borgen skulle bruges til både forsvar og angreb mod venderne. Borgen havde navnet Worthing. 


De to andre Valdemar-konger, som ofte var bosatte på borgen, var Valdemar Sejr, konge fra 1202-1241, og Valdemar Atterdag, konge fra 1340-1375. Valdemar Atterdag er den konge, som har sat de tydligste præg på Vordingborg. I 1346 udvidede han borgen med fæstningstårne og en ca. otte meter høj ringmur. I det højeste borgtårn satte kongen i toppen en guldgås, som skulle fungere som en hån mod de 77 hansestæder, der havde erklæret krig mod ham. Tårnet fik dertil navnet Gåsetårnet. 


I 1415 blev Vordingborg til en købstad. Under renæssancen stoppede kongerne med at bruge borgen i Vordingborg som en af de centrale kongeboliger. Vordingborgs betydning faldte ligeledes i løbet af renæssancen. Byen beholdte kun en del af sin betydlighed på grund af forbindelsen til Falster.


I 1577 var byen så fattig at Frederik 2. eftergav byskatten. Borgen var ligeledes gået i forfald. Byens og borgens forfald vedblev gennem 1600-tallet. Under Svenskekrigene blev Vordingborg Slot i 1659 besat af svenske soldater, da fredsforhandlingerne mellem den svenske konge Karl X Gustav og de danske rigsråder ikke lykkedes. I 1660 var slottet så forfalden, at det blev erklæret uegnet til bolig. I starten af 1670’erne blev borgen revet ned af Christian 5.s bror Prins Jørgen. Det var kun Gåsetårnet og en enkelt af sidefløjene, som fik lov til at forblive. 


Vordingborg var gennem 1700-tallet ramt af en række bybrande. Henholdsvis i 1718, to gange i 1729 og igen i 1781. 


I løbet af 1800-tallet oplevede byen en optur gennem indrustrialiseringen. Der blev blandt andet bygget en ny skole, rådhus og et psykiatrisk hospital ved navn Oringe. I 1870 blev der anlagt jernbane, samt en jernbanebro til Masnedø i 1884. Der kom i løbet af 1800-tallet også en lang række fabrikker og industrielle anlæg til byen, såsom bryggerier og et andelssvineslagteri. 


Indbyggertallet i Vordingborg voksede under mellemkrigstiden, og i 1935 var der 6.501 indbyggere. Efter Anden Verdenskrig voksede indbyggertallet fortsat indtil 1970’erne og 80’erne, hvor tallet igen faldte. Kurven blev først vendt igen i starten af 2000’erne. 

Vordingborgs seværdigheder 

Foruden ruinerne af Vordingborg Slot og Gåsetårnet, byder byen også på flere museer. Museum Sydøstdanmark har hovedsæde i byen. Museet består af en række museer, som Køge Museum, Næstved Museum og Møns Museum. Ved hovedsædet i Vordingborg ligger også Danmarks Borgcenter, hvor man kan høre mere om Vordingborg Slot og dens plads i den danske historie.  

Vordingborgs kulturliv

Vordingborg har et rigt kulturliv, som byder på en hel del musik. Blandt andet ligger spillestedet Stars i gågaden. Her bliver der afholdt en lang række koncerter af både lokale bands, samt større nationale og internationale kunstnere. 


Vordingborg Festuge bliver afholdt hvert år i uge 28. Her kommer der ca. 100.000 besøgende. Foruden festugen afholdes musik- og legefestivalen Vilde Vulkaner også årligt. Hvertandet år bliver teater- og kunstfestivalen Waves festival afholdt. 


I 1991 blev Restaurant Babette åbnet af kokkeparret Vivi Schouog og Henrik Pedersen. Restauraten er blevet kåret som årets restaurant i både 1998 og 2017. Derudover har flere de ansatte gennem tiden vundet priser hos Den Danske Spiseguide, samt prisen som Årets Kok. 

Vordingborgs erhvervs- og uddannelsesliv

Vordingborg har flere små og mellemstore virksomheder. TV 2-regionernes afdeling TV Øst i Region Sjælland har hovedsæde i Vordingborg. Siden 1909 har Vordingborg Kaserne ligget i byen. 


I Vordingborg ligger også Vordingborg Uddannelsescenter, som består af Vordingborg Gymnasium og HF, samt Zealand Business Colleges. Byen byder også på Vordingborg Seminarium, VUC Storstrøm og højskolen Vordingborgskolen.