Nyheder fra Vordingborg

7 °
Klar himmel
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vordingborg og omegn

Job tilbydes:
Lægesekretær til barselsvikariat på minimum 1 år søges til psykiatrisk sengeafsnit i Vordingborg
Vi søger en sekretær, som vil være en del af teamet og kan varetage komplekse og kordinerende opgaver på tværs af sektorer og faggrupper. Der vil være mulighed for god oplæring og tæt samarbejde med afsnittets anden lægesekretær. Vi ønsker en serviceminded kollega med en imødekommende tilgang, gode kommunikative evner og godt humør. Det vil være dejligt, hvis du er vant til at arbejde i Sundhedsplatformen og at du måske har kendskab til ydelsesregistrering, men det er ikke et krav og skal ikke afholde dig fra at søge stillingen. Patienterne har krav på, at deres forløb i Psykiatrien opleves som sammenhængende og at samarbejdet forløber ukompliceret og sekretæren er nøglen i dette samarbejde, da sekretærfunktionen er afsnittets ansigt udadtil, såvel mundtligt som skriftligt ift. pårørende, samarbejdspartnere og myndigheder. Afsnittet S1 er et sengeafsnit med 22 senge, fordelt med 12 senge i afsnit 29, som er et frontstageafsnit og 10 senge i afsnit 32, hvor akutte patienter kan finde ro i en højintensiv skærm i et afstressende miljø, så tvang undgås. Plejepersonalet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter, som arbejder i kontaktpersonsordning og derfor er tilknyttet enten arbejdsgruppen i afsnit 29 eller 32. Afsnittets anden sekretær er tilknyttet S132 og dit barselsvikariat vil være i S129. I vil have et tæt dagligt samarbejde. Vi er et tværfagligt team, som foruden plejepersonale og sekretær består af læger, peer, aktivitetsmedarbejdere, socialrådgiver, psykolog, fysioterapeuter og terrænsikkerhedsvagt. Her er stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglig kvalificeret opgaveløsning. Du vil indgå i en tæt arbejdsrelation med engagerede og dedikerede kollegaer i en travl og udfordrende hverdag, hvor der er en respektfuld omgangstone og et udviklende og profiterende kollegaskab med stor omsorg for hinanden. Du vil få en mentor og blive socialiseret og integreret i afsnittets trivsel. Stillingen er på 37 timer ugentligt på hverdage ml. 8-16 eller efter aftale. Du vil blive kontaktet og indkaldt til samtale umiddelbart efter, at vi har modtaget din ansøgning. Vi glæder os til at høre fra dig! Ansøgningsfrist: 14. april 2023 Ansættelse: 1. juni 2023 eller efter aftale I Region Sjælland anerkender vi, at alle medarbejdere er forskellige, og at disse forskelle er et aktiv. Vi har i Region Sjælland brug for dygtige og talentfulde medarbejdere uanset køn, alder, baggrund, handicap, seksuelle orientering, religion og eventuelle begrænsninger. Vi ser mangfoldighed og ligestilling som en styrke for både det faglige, det kollegiale og det udviklende arbejde. Region Sjælland opfordrer derfor potentielle kandidater til at søge vores opslåede stillinger uanset livsfase og situation. PS: Se Psykiatriens Syds matrikler, din kommende arbejdsplads, ved at klikke her: Psykiatrien Syd | SkyPixel. Og hvis du er ekstra nysgerrig på organisationen, de ansatte der arbejder her og de mennesker som vi hjælper, så følg os eventuelt på vores instagramprofil: Psykiatrien_Syd.Psykiatrien som arbejdsplads  I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.
Region Sjælland
Indrykket 24. marts på JobNet
Job tilbydes:
Sundhedsfaglig eller pædagogisk medarbejder søges til Botilbud Platanvej
Har du interesse og erfaring inden for det psykiatriske speciale og har lyst til personlig og faglig udvikling og lyst til at arbejde pædagogisk med borgere, der bor på et bosted, så er det dig vi søger som ny kollega.Sundhedsfaglig eller pædagogisk medarbejder med psykiatrisk erfaring søges til Botilbud Platanvej i Center for Socialpsykiatri.Stillingen er på 32-37 timer ugentligt, i blandede vagter, med arbejde hver anden weekend.Stillingen er ledig pr. 01.06.23– eller efter aftale.Botilbud Platanvej er en del af Center for Socialpsykiatri i Vordingborg Kommune og er et socialpsykiatrisk botilbud, der tilbyder målrettet og struktureret længerevarende støtte til voksne borgere med sindslidelser.Den socialpsykiatriske støtte tilrettelægges med afsæt i den socialpædagogiske metode KRAP (Kognitiv, Ressource fokuseret og Anerkendende Pædagogik).Kerneopgaven er omdrejningspunktet for vores arbejde og støtten leveres med høj kvalitet og fokus på udvikling for borgerne.Vores kerneopgave er:” Vi støtter borgeren i at bevare og udvikle egne ressourcer. Indsatsen planlægges og udføres med udgangspunkt i borgerens ressourcer, og via en samarbejdsorienteret faglig, struktureret og målrettet indsats”. Du kan læse mere om Botilbud Platanvej på vores hjemmeside og seneste rapport fra Socialtilsyn Østhttps://www.vordingborg.dk/center-for-socialpsykiatri/vi-tilbyder/botilbud/platanvej/Vi har følgende forventninger til dig:Du er uddannet indenfor det pædagogiske- og eller det sundhedsfaglige felt.Har psykiatrisk erfaring.Er visionær og udviklingsorienteret.Er åben, tillidsfuld og fleksibel.Du tager ansvar og del i dagens opgaverDu er mødestabil og er psykisk robust.Kan indgå i et tværfagligt samarbejde.Du kan både arbejde selvstændigt og i teams.Du kan orientere dig om borgernes helhedssituation og løbende evaluere udviklingen ud fra den enkelte borgers behov og ressourcer.Kan formidle faglig viden skriftligt og målrettet ud fra de pædagogiske handleplaner og borgernes indsatsmål.Er fortrolig med brugen af it i det daglige arbejde og kan anvende Outlook og deltage i virtuelle møder.Kan reflektere og fastlægge niveau af indsats i dialog med samarbejdspartnere.Du medvirker til at udvikle fagligheden på bostedet, og tør stille spørgsmål. Har kontinuerlig fokus på kvalitet og udvikling til gavn for borgerne.Loyal overfor beslutninger truffet af kommunens politikere og ledere. Loyal overfor trufne faglige beslutninger på bostedet.Har kørekortVi tilbyder:Et bosted og et center i konstant udvikling.God introduktion og sidemandsoplæring.Dygtige og engagerede tværfaglige kolleger som bidrager med faglig sparring.Løbende supervisionMulighed for at bruge dine faglige og personlige kompetencer.Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et godt kollegialt sammenhold.En arbejdsplads, der vægter, at kommunens værdier ”Dialog, Udvikling og Synlighed” lever i hverdagen.Ansøgningsfrist d. 19. april kl. 12.00, og ansættelsessamtaler afholdes den mandag d. 24. april i dagstiden. Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Centerleder Line Baltzer på tlf. 40 35 07 90.Botilbud PlatanvejPlatanvej 414780 Stege
Vordingborg Kommune
Indrykket 22. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Vordingborg

Vordingborg ligger på Sydsjælland, og er hovedbyen i Vordingborg Kommune, som hører med til Region Sjælland. Vordingborg har postnummeret 4760. Byen er beliggende ved Masnedsund og er forbundet til Masnedø med en bro. Masnedø er desuden forbundet til Falster via Storstrømsbroen. Vordingborg har busforbidnelser til blandt andet Stege, Præstø, Næstved og Maribo. Derudover er der togforbindelse til København og Rødby. Også InterCityExpress-toget mellem København og Hamborg og EuroCity-toget mellem København og Berlin holder på stationen. 


Vordingborg har 12.005 indbyggere. Udenfor Vordingborgs bygrænse ligger satellitbyerne Nyråd, Ørslev og Stensved. Inkluderes disse i indbyggertallet, har Vordingborg 17.973 indbyggere. 


Vordingborg Kommune blev dannet i 1970. Under strukturreformen i 2007 blev Vordingborg Kommune sammenlagt med Langebæk Kommune, Møn Kommune og Præstø Kommune. 

Vordingborgs historie

Vordingborg har en lang historie, og er grundlagt tilbage i 1100-tallet. Foruden at være en gammel færgeby har Vordingborg også været hjemsted for tre af Valdemar-kongerne. I dag står ruinerne af den gamle kongeborg tilbage. Ruinen er en af de største seværdigheder i byen. Den eneste fuldt bevarede del af borgen, der står tilbage, er Gåsetårnet, som i dag er byens vartegn. 


Det vides ikke, hvornår byens ældste borgsted er opstået. Valdemar den Store, konge fra 1154 til 1182, opførte en borg i 1157, for at få et samlingssted for sin flåde. Borgen skulle bruges til både forsvar og angreb mod venderne. Borgen havde navnet Worthing. 


De to andre Valdemar-konger, som ofte var bosatte på borgen, var Valdemar Sejr, konge fra 1202-1241, og Valdemar Atterdag, konge fra 1340-1375. Valdemar Atterdag er den konge, som har sat de tydligste præg på Vordingborg. I 1346 udvidede han borgen med fæstningstårne og en ca. otte meter høj ringmur. I det højeste borgtårn satte kongen i toppen en guldgås, som skulle fungere som en hån mod de 77 hansestæder, der havde erklæret krig mod ham. Tårnet fik dertil navnet Gåsetårnet. 


I 1415 blev Vordingborg til en købstad. Under renæssancen stoppede kongerne med at bruge borgen i Vordingborg som en af de centrale kongeboliger. Vordingborgs betydning faldte ligeledes i løbet af renæssancen. Byen beholdte kun en del af sin betydlighed på grund af forbindelsen til Falster.


I 1577 var byen så fattig at Frederik 2. eftergav byskatten. Borgen var ligeledes gået i forfald. Byens og borgens forfald vedblev gennem 1600-tallet. Under Svenskekrigene blev Vordingborg Slot i 1659 besat af svenske soldater, da fredsforhandlingerne mellem den svenske konge Karl X Gustav og de danske rigsråder ikke lykkedes. I 1660 var slottet så forfalden, at det blev erklæret uegnet til bolig. I starten af 1670’erne blev borgen revet ned af Christian 5.s bror Prins Jørgen. Det var kun Gåsetårnet og en enkelt af sidefløjene, som fik lov til at forblive. 


Vordingborg var gennem 1700-tallet ramt af en række bybrande. Henholdsvis i 1718, to gange i 1729 og igen i 1781. 


I løbet af 1800-tallet oplevede byen en optur gennem indrustrialiseringen. Der blev blandt andet bygget en ny skole, rådhus og et psykiatrisk hospital ved navn Oringe. I 1870 blev der anlagt jernbane, samt en jernbanebro til Masnedø i 1884. Der kom i løbet af 1800-tallet også en lang række fabrikker og industrielle anlæg til byen, såsom bryggerier og et andelssvineslagteri. 


Indbyggertallet i Vordingborg voksede under mellemkrigstiden, og i 1935 var der 6.501 indbyggere. Efter Anden Verdenskrig voksede indbyggertallet fortsat indtil 1970’erne og 80’erne, hvor tallet igen faldte. Kurven blev først vendt igen i starten af 2000’erne. 

Vordingborgs seværdigheder 

Foruden ruinerne af Vordingborg Slot og Gåsetårnet, byder byen også på flere museer. Museum Sydøstdanmark har hovedsæde i byen. Museet består af en række museer, som Køge Museum, Næstved Museum og Møns Museum. Ved hovedsædet i Vordingborg ligger også Danmarks Borgcenter, hvor man kan høre mere om Vordingborg Slot og dens plads i den danske historie.  

Vordingborgs kulturliv

Vordingborg har et rigt kulturliv, som byder på en hel del musik. Blandt andet ligger spillestedet Stars i gågaden. Her bliver der afholdt en lang række koncerter af både lokale bands, samt større nationale og internationale kunstnere. 


Vordingborg Festuge bliver afholdt hvert år i uge 28. Her kommer der ca. 100.000 besøgende. Foruden festugen afholdes musik- og legefestivalen Vilde Vulkaner også årligt. Hvertandet år bliver teater- og kunstfestivalen Waves festival afholdt. 


I 1991 blev Restaurant Babette åbnet af kokkeparret Vivi Schouog og Henrik Pedersen. Restauraten er blevet kåret som årets restaurant i både 1998 og 2017. Derudover har flere de ansatte gennem tiden vundet priser hos Den Danske Spiseguide, samt prisen som Årets Kok. 

Vordingborgs erhvervs- og uddannelsesliv

Vordingborg har flere små og mellemstore virksomheder. TV 2-regionernes afdeling TV Øst i Region Sjælland har hovedsæde i Vordingborg. Siden 1909 har Vordingborg Kaserne ligget i byen. 


I Vordingborg ligger også Vordingborg Uddannelsescenter, som består af Vordingborg Gymnasium og HF, samt Zealand Business Colleges. Byen byder også på Vordingborg Seminarium, VUC Storstrøm og højskolen Vordingborgskolen.