Nyheder fra Vordingborg

17 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vordingborg og omegn

Job tilbydes:
Uddannelsesofficer ved Flyverhjemmeværnet
Vil du være med til, at føre de frivillige ved Flyverhjemmeværnet ind i en endnu mere operativ fremtid hvor fagligheden er i højsædet? Brænder du for uddannelse og operativt virke samtidig med, at du virker bedst med en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen? Så er stillingen som uddannelsesofficer og leder af Team Øst måske lige noget for dig.Om osFlyverhjemmeværnet blev oprettet i den nuværende struktur pr. 1. januar 2017 på baggrund af en omstrukturering af det samlede Hjemmeværn. Flyverhjemmeværnet er landsdækkende med hovedkvarter i Vordingborg samt medarbejdere placeret i Karup og Aalborg.Flyverhjemmeværnets stab er organiseret i en Luftoperationssektion, en Planlægnings-og Ressourcesektion og en Operations-og Støttesektion. Staben består pt. af 28 civile og militære medarbejdere.Flyverhjemmeværnet, er en selvstændig myndighed under Hjemmeværnskommandoen.Vores primære opgave er at støtte Flyvevåbnet i forbindelse med nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Danmark.Flyverhjemmeværnet koordinerer støtten til Flyvevåbnets militære opgaveløsning samt øvelses- og uddannelsesstøtte. Flyverhjemmeværnet har herudover et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Landsdelsregionerne, Forsvarskommandoen, Flyverkommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.Flyverhjemmeværnet har pt. ca. 1.100 Flyverhjemmeværnssoldater i den aktive struktur samt ca. 3.550 Flyverhjemmeværnssoldater placeret i Flyverhjemmeværnets Reserve. Flyverhjemmeværnets Operations-og Støttesektion varetager primært opgaver, som er rettet mod den frivillige struktur. Operations-og Støttesektionen har således ansvaret for opstillingen af de frivillige kapaciteter, de militærfaglige uddannelser, føringsuddannelse, bevogtningsøvelser, øvelser i ind-og udland og meget mere. Udover sektionschefen indgår der otte medarbejdere i sektionen; én major, fire kaptajner og tre seniorsergenter.Om stillingenVi er en fleksibel og geografisk adskilt arbejdsplads, men dit udgangspunkt vil være Vordingborg kaserne. Du skal forvente, at en del af din tjeneste vil foregå om aftenen og i weekends. Der vil være mulighed for at anvende hjemmearbejdsplads og hjemmearbejdsdage efter aftale med sektionschefen. Som uddannelsesofficer er du leder af Team Øst. Teamet er et af Flyverhjemmeværnets tre Teams, der har den direkte kontakt med et antal hjemmeværnseskadriller inden for et geografisk område. Team Øst dækker Sjælland og Bornholm.Overordnet vil det blive din opgave, at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere aktiviteter i Flyverhjemmeværnet, herunder øvelser, uddannelser og generel rådgivning på eskadrilleniveau af Flyverhjemmeværnets hjemmeværnseskadriller.Du vil sammen med en seniorsergent være den primære kontaktperson for et antal eskadriller, og du vil overfor sektionschefen være ansvarlig for at støtte disse eskadrillers opstilling, uddannelse og træning af Flyverhjemmeværnets jordbaserede kapaciteter. I nogen udstrækning skal du også gennemføre møder og seminarer. Du besøger dine eskadriller under Team Øst fortløbende, efter aftale med Sektionschefen, og du deltager under deres våbeneftersyn som FHV repræsentant. Et væsentligt område er uddannelse og verifikation af prioriterede enheder som eksempelvis bevogtningsdelinger og Security Force delinger. Du bidrager endvidere til udviklingen af FHV aktivitetsoversigt (AKOS) og øvrige planlægningsprodukter ved Flyverhjemmeværnet. I Flyverhjemmeværnet udlever vi frihed under ansvar. Vi tilbyder derfor en stilling med en høj grad af frihed til, i koordination med din kollega i teamet, at kunne forme din dagligdag og planlægge din tjeneste under hensyntagen til din familie og fritid.Stillingen er placeret i Vordingborg. Om digDu er kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.Det er ønskeligt, at du har en bred operativ og/eller uddannelsesmæssig baggrund. Du er god til at planlægge og formår, at tilrettelægge og koordinere egne opgaver, så terminer overholdes.Du er en dygtig kommunikator i skrift og tale. Du er god til at samarbejde, motivere og udvikle andre. Du er initiativrig, fleksibel og handlekraftig.Det vil være en fordel men ikke et krav, hvis du tidligere har beskæftiget dig med frivillige organisationer og dermed har erfaring med og forståelse for, hvad der driver de frivillige, herunder hvordan du bedst motiverer og støtter dem. De frivillige du vil møde, er et bredt udsnit af den danske befolkning, og her vil den kommunikative, empatiske og diplomatiske side af dig, med fordel kunne anvendes for med tiden, at opnå den tillid til din person blandt de frivillige, der er så vigtig i forbindelse med udførelsen af vores arbejde som fastansatte.Du er uddannet indenfor det stationsoperative område/Force Protection området i Flyvevåbnet. (Operations-og Støtteuddannet)Desuden er det ønskeligt, at du:• Har erfaring med bevogtning.• Har erfaring fra INTOPS.• Har erfaring som underviser på Flyvevåbnets eller Hjemmeværnets skoler.Du bør have kendskab til og forståelse for de vilkår, der knytter sig til Hjemmeværnets virksomhed som beredskabsorganisation, der har til opgave at støtte Forsvaret og samfundet. Du må også gerne have erfaring fra højere stabe.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for Operations- og Støttesektionen, major Pia Rousing Clemmensen på telefon 91 33 50 31.Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Claus Rasmussen på telefon 72 81 91 66. Ansøgningsfristen er d. 1. juni 2022 og samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.Stillingen er vakant og er til besættelse snarest efter ansøgningsfrist. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dkOM FLYVERHJEMMEVÆRNETFlyverhjemmeværnet er en særligt specialiseret del af Hjemmeværnet, som først og fremmest har til opgave at støtte Flyvevåbnet med at bevogte og sikre de danske flyvestationer. Flyvehjemmeværnet består af 28 hjemmeværnseskadriller, hvoraf den ene udgør Hjemmeværnets Flyvende kapacitet. Ud over bevogtning af Flyvevåbnets installationer anvendes Flyverhjemmeværnets frivillige også til løsning af opgaver andre steder i landet, når Forsvaret og Flyvevåbnet har brug for støtte. Det kan f.eks. være, når fly sikkerhedslander i civilt terræn eller mere skarpe bevogtningsopgaver i krise og ved forhøjet beredskab.Flyverhjemmeværnet har samlet set ca. 4.500 frivillige, hvoraf ca. 1.300 er i den aktive struktur. Vi er 24 militære og civile medarbejdere i Flyverhjemmeværnets faste stab fordelt på Vordingborg og Karup samt en enkelt medarbejder i Aalborg.Se mere på www.hjv.dk/oe/fhv
Hjemmeværnskommandoen
Indrykket 16. maj på JobNet
Job tilbydes:
Tandklinikassistenter søges til Vordingborg
Har du lyst til at blive en del af en særdeles velkørende tandpleje, med et højt fagligt niveau og høj brugertilfredshed? Og har du lyst til at få nogle af landets måske bedste kolleger og en arbejdsplads med højt til loftet så er en de 2 opslåede stillinger helt sikkert noget for dig.Som KA hos os bliver du en del af et engageret team på 32 dygtige medarbejdere. Vi er tandlæger, specialtandlæge, tandplejere, klinikassistenter, administrative medarbejdere og en tandtekniker. Vi arbejder med de nyeste metoder og udfører specialopgaver - som eksempelvis narkose og kirurgi - for flere kommuner omkring os. Og vi tilbyder særdeles gode udviklingsmuligheder, afhængigt af dine ønsker.  I Vordingborg kommunale tandpleje har vi tilknyttet flere end 8.000 børn og unge og knap 400 patienter inden for social, special og omsorgstandpleje. Vi har en særdeles velkørende ortoafdeling med fast ortodontist ansat. Som vores nye kollega får du gode muligheder for at varetage opgaver inden for det/de områder, du brænder mest for.Du får samtidig mulighed for at blive en del af vores udviklingsteam, der løbende kigger ind i styrkede forebyggelsesindsatser. Vi lægger nemlig stor vægt på konstant at udvikle os. Vores ønsker til vores nye kollega Du er uddannet tandklinikassistent gerne med erfaring fra kommunalt regi. Har du ikke det tilbyder vi en tilrettelagt mentorordning, som understøtter din faglighed.  Du kan lide og er god til at assistere ved stolen, og trives i en varieret hverdag.Du kan indgå i både det kliniske og sundhedspædagogiske arbejde, og du brænder for forebyggende indsatser. Du har stærke pædagogiske egenskaber og møder vores brugere i øjenhøjde. Du går op i høj kvalitet af dit arbejde, som assistent ved stolen men også har mod på selvstændigt arbejde med patienter.  Du er måske interesseret i omsorgs, social og specialtandpleje og har lyst til at assistere ved denne målgruppe.  Du har let til latter og er en humørspreder - så passer du nemlig lige ind hos os!Vi tilbyder med andre ord 2 meget alsidige stillinger, hvor du får gode muligheder for at udfolde dine kompetencer. Opgaverne er nemlig bredt funderet inden for både voksen – og børn- og ungdoms tandpleje. Mere om os Vordingborg Kommunale Tandpleje er en tandpleje som råder over 3 matrikler en i Vordingborg, Stege og Præstø.Vores centralklinik ligger på Vordingborg Sundhedscenter, hvor der også findes læger, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, sygeplejersker mm. I Stege ligger klinikken på Stege Sundhedscenter og i Præstø ved Præstø Skole. Ansøgning Stillingerne er en fast stilling på 37 timer/uge som ønskes besat d. 1.8-2022. Vikariatet er på 37 timer/uge og ønskes besat hurtigst muligt.  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af, at der kan indhentes ren børne- og straffeattest.  Har ansøgningen vagt din interesse, vil vi med glæde modtage din ansøgning, inkl. CV og eksamensbevis, elektronisk senest d. 09.06-2022. Ansættelsessamtaler afholdes d.16.06-2022. Eventuelle spørgsmål rettes til overtandlæge Nina Nørrevang på ning@vordingborg.dk eller tlf.24 44 60 23.
Vordingborg Kommune
Indrykket 18. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Vordingborg

Vordingborg ligger på Sydsjælland, og er hovedbyen i Vordingborg Kommune, som hører med til Region Sjælland. Vordingborg har postnummeret 4760. Byen er beliggende ved Masnedsund og er forbundet til Masnedø med en bro. Masnedø er desuden forbundet til Falster via Storstrømsbroen. Vordingborg har busforbidnelser til blandt andet Stege, Præstø, Næstved og Maribo. Derudover er der togforbindelse til København og Rødby. Også InterCityExpress-toget mellem København og Hamborg og EuroCity-toget mellem København og Berlin holder på stationen. 


Vordingborg har 12.005 indbyggere. Udenfor Vordingborgs bygrænse ligger satellitbyerne Nyråd, Ørslev og Stensved. Inkluderes disse i indbyggertallet, har Vordingborg 17.973 indbyggere. 


Vordingborg Kommune blev dannet i 1970. Under strukturreformen i 2007 blev Vordingborg Kommune sammenlagt med Langebæk Kommune, Møn Kommune og Præstø Kommune. 

Vordingborgs historie

Vordingborg har en lang historie, og er grundlagt tilbage i 1100-tallet. Foruden at være en gammel færgeby har Vordingborg også været hjemsted for tre af Valdemar-kongerne. I dag står ruinerne af den gamle kongeborg tilbage. Ruinen er en af de største seværdigheder i byen. Den eneste fuldt bevarede del af borgen, der står tilbage, er Gåsetårnet, som i dag er byens vartegn. 


Det vides ikke, hvornår byens ældste borgsted er opstået. Valdemar den Store, konge fra 1154 til 1182, opførte en borg i 1157, for at få et samlingssted for sin flåde. Borgen skulle bruges til både forsvar og angreb mod venderne. Borgen havde navnet Worthing. 


De to andre Valdemar-konger, som ofte var bosatte på borgen, var Valdemar Sejr, konge fra 1202-1241, og Valdemar Atterdag, konge fra 1340-1375. Valdemar Atterdag er den konge, som har sat de tydligste præg på Vordingborg. I 1346 udvidede han borgen med fæstningstårne og en ca. otte meter høj ringmur. I det højeste borgtårn satte kongen i toppen en guldgås, som skulle fungere som en hån mod de 77 hansestæder, der havde erklæret krig mod ham. Tårnet fik dertil navnet Gåsetårnet. 


I 1415 blev Vordingborg til en købstad. Under renæssancen stoppede kongerne med at bruge borgen i Vordingborg som en af de centrale kongeboliger. Vordingborgs betydning faldte ligeledes i løbet af renæssancen. Byen beholdte kun en del af sin betydlighed på grund af forbindelsen til Falster.


I 1577 var byen så fattig at Frederik 2. eftergav byskatten. Borgen var ligeledes gået i forfald. Byens og borgens forfald vedblev gennem 1600-tallet. Under Svenskekrigene blev Vordingborg Slot i 1659 besat af svenske soldater, da fredsforhandlingerne mellem den svenske konge Karl X Gustav og de danske rigsråder ikke lykkedes. I 1660 var slottet så forfalden, at det blev erklæret uegnet til bolig. I starten af 1670’erne blev borgen revet ned af Christian 5.s bror Prins Jørgen. Det var kun Gåsetårnet og en enkelt af sidefløjene, som fik lov til at forblive. 


Vordingborg var gennem 1700-tallet ramt af en række bybrande. Henholdsvis i 1718, to gange i 1729 og igen i 1781. 


I løbet af 1800-tallet oplevede byen en optur gennem indrustrialiseringen. Der blev blandt andet bygget en ny skole, rådhus og et psykiatrisk hospital ved navn Oringe. I 1870 blev der anlagt jernbane, samt en jernbanebro til Masnedø i 1884. Der kom i løbet af 1800-tallet også en lang række fabrikker og industrielle anlæg til byen, såsom bryggerier og et andelssvineslagteri. 


Indbyggertallet i Vordingborg voksede under mellemkrigstiden, og i 1935 var der 6.501 indbyggere. Efter Anden Verdenskrig voksede indbyggertallet fortsat indtil 1970’erne og 80’erne, hvor tallet igen faldte. Kurven blev først vendt igen i starten af 2000’erne. 

Vordingborgs seværdigheder 

Foruden ruinerne af Vordingborg Slot og Gåsetårnet, byder byen også på flere museer. Museum Sydøstdanmark har hovedsæde i byen. Museet består af en række museer, som Køge Museum, Næstved Museum og Møns Museum. Ved hovedsædet i Vordingborg ligger også Danmarks Borgcenter, hvor man kan høre mere om Vordingborg Slot og dens plads i den danske historie.  

Vordingborgs kulturliv

Vordingborg har et rigt kulturliv, som byder på en hel del musik. Blandt andet ligger spillestedet Stars i gågaden. Her bliver der afholdt en lang række koncerter af både lokale bands, samt større nationale og internationale kunstnere. 


Vordingborg Festuge bliver afholdt hvert år i uge 28. Her kommer der ca. 100.000 besøgende. Foruden festugen afholdes musik- og legefestivalen Vilde Vulkaner også årligt. Hvertandet år bliver teater- og kunstfestivalen Waves festival afholdt. 


I 1991 blev Restaurant Babette åbnet af kokkeparret Vivi Schouog og Henrik Pedersen. Restauraten er blevet kåret som årets restaurant i både 1998 og 2017. Derudover har flere de ansatte gennem tiden vundet priser hos Den Danske Spiseguide, samt prisen som Årets Kok. 

Vordingborgs erhvervs- og uddannelsesliv

Vordingborg har flere små og mellemstore virksomheder. TV 2-regionernes afdeling TV Øst i Region Sjælland har hovedsæde i Vordingborg. Siden 1909 har Vordingborg Kaserne ligget i byen. 


I Vordingborg ligger også Vordingborg Uddannelsescenter, som består af Vordingborg Gymnasium og HF, samt Zealand Business Colleges. Byen byder også på Vordingborg Seminarium, VUC Storstrøm og højskolen Vordingborgskolen.