Uddannelsesafdelingen ved Hjemmeværnskommandoen søger civil sagsbehandler til udvikling/implementering af nye tiltag og samarbejder.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du lide at arbejde med uddannelsesudvikling og har du styr på krigsførelsens kredsløb og ønsker at prøve det på strategisk niveau, hvor kompleksiteten forstærkes af, at der primært arbejdes med uddannelse af frivillige i Hjemmeværnet? Og kan du samtidig bidrage til udviklingen af Hjemmeværnskommandoens operative stab gennem spændende øvelser? Så er det måske netop dig vi søger som i Uddannelsesafdelingen ved Hjemmeværnskommandoen.

Vi tilbyder et spændende, alsidigt og udfordrende job, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling i ind- og udland.

Om os

Uddannelsesafdelingen er organisatorisk forankret i Hjemmeværnsstabens Operationsdivision i Vordingborg, som også vil blive dit faste tjenestested. Afdelingen består af tolv medarbejdere og en chef, der alle arbejder omkring løsning af afdelingens mange opgaver. Afdelingens primære funktion er, at fastlægge den strategiske retning for Hjemmeværnets nationale og internationale uddannelses- og øvelsesvirksomhed og samarbejde.

Om stillingen

Som sagsbehandler vil du indgå i et team af faglige sagsbehandlere inden for uddannelsesområdet, hvor denne stilling har fokus på Hærhjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet. Du vil blive tovholder for studieperiode uddannelse, hjemmeværnets grund-, funktions-, befalingsmands- og officersuddannelser samt uddannelsesafdelingens bidrag til krigsførelsens kredsløb (Doktrin trekanten) – på eksisterende områder og i forbindelse med udvikling og implementering af nye tiltag.

Du vil skulle deltage i udviklingen af Hjemmeværnets nuværende og evt. nye samarbejder med lande i Østersøregionen. Derudover vil du have berøring til Hjemmeværnets niveau III myndigheder i forbindelse med uddannelsesrelaterede spørgsmål og analyser. Du vil ad hoc indgå i interne og eksterne arbejdsgrupper. Du vil også få mulighed for at udarbejde direktiver, notater, sags- og beslutningsoplæg i relation til dine sagsområder.

Stillingen kræver, at du kan bevare overblikket og balancere hverdagens opgaver i et drifts- og udviklingsperspektiv. Desuden vil dine opgaver kræve en vis detailindsigt og tværfaglig koordination. I stillingen er det dig, som selvstændigt varetager sagsbehandlingen af dine opgaver. Du er ansvarlig for, at alle processer i fm. direktivgivning til underlagte myndigheder, herunder koordinering såvel internt som eksternt er overholdt, og du er ligeledes ansvarlig for, at al øvrig kommunikation i relation til dine sagsområder gennemføres. Opgaveportefølje og din funktion når staben er aktiveret, vil blive endeligt fastlagt når den rette kandidat er valgt
Som led i dit arbejde i en værnsfælles styrelse, skal du kunne agere i en stab på niveau I, og kunne anvende de tilknyttede stabsprocedurer og værktøjer. Der vil naturligvis blive gennemført fornøden indføring, såfremt du ikke har anvendt det tidligere.

Vores virksomhedskultur er præget af en uformel, men respektfuld omgang med hinanden, hvor vi ønsker at skabe og fastholde arbejdsglæde og sammenhængskraft.

Om dig

Du er skarp til at kommunikere i skrift og tale. Du har sans for detaljen, er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser. Du magter vekslende opgaver og problemstillinger, der kræver overblik. Du kan samarbejde på flere forskellige niveauer og med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Det er ønskeligt, men ikke et krav, hvis du har kendskab til at arbejde på styrelsesniveau.

Det er ønskeligt, hvis du er fortrolig med NATO direktiver om uddannelse og øvelser og lessons learned/lessons identified processer samt operative planlægningsprocesser.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er slået op både som militær og civil

Som civil:
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst. Der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Som militær:
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested i Vordingborg

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oberstløjtnant Bjarne Bladt Hansen +45 728 20031, mobil 2025 3064.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er d. 5 maj 2024 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er ledig og til umiddelbar besættelse med den rette kandidat.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som
organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben. HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej , 4760 Vordingborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6033070

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet