Vagtmand til fast vagtstyrke ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en konstabel til stillingen som vagtmand ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg.

Om os

Den faste vagtstyrke hører til i Garnisonsstøtteenheden (GSE) ved 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). GSE understøtter Bataljonens opgaveløsning ved at levere støtte indenfor bl.a. vagt, administration, kommunikation, uddannelsesmateriel, etablissement, ceremoniel og tradition samt generel ledelsesstøtte.

Den faste vagtstyrke bidrager til den militære sikkerhed på Vordingborg Kaserne ved adgangskontrol og patruljetjeneste på Garnisonen og tilknyttede områder.

Vagtstyrken består af en leder (seniorsergent), seks vagtbefalingsmænd (sergent) og syv vagtmænd (konstabel/overkonstabel) og suppleres derudover af menigt personel fra 5. National Støtteelement.

Vi lægger vægt på et uformelt arbejdsmiljø og en god stemning i hverdagen under hensyntagen til den militære sikkerhed.

Om stillingen

Dine opgaver vil primært omfatte:
• Daglige opgaver i hovedvagten jf. vagtbestemmelser for Kasernen.
• Tilsikre en effektiv adgangskontrol, alarmhåndtering og patruljetjeneste på kasernen og de tilknyttede områder.
• Håndtere gæste- og besøgsanmodninger.
• Bistå vagtbefalingsmanden i dennes opgaver.
• Vedligeholdelse af kompetencer relateret til bestridelse af vagten, herunder omskoling til køretøj, våbenuddannelse, førstehjælp, fysisk træning mv.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og på lørdag/søndag og helligdage.

Om dig

Du er konstabel.

Du er professionel soldat i sind og tjeneste, og har en positiv indstilling til den militære sikkerhed med flair for at se løsninger frem for begrænsninger.

Du fremstår med en naturlig autoritet, høfligt og ordentligt, da du i mange sammenhænge vil være første indtryk i besøgendes, ansattes og samarbejdspartneres møde med Vordingborg Kaserne.

Vi forventer, at du er præcis, hjælpsom, loyal og udviser diskretion. Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt søger at skabe gode samarbejdsrelationer.

Du har et højt fagligt niveau i din opgaveløsning, og du er klar til at vedligeholde og udvikle den viden og de færdigheder, som stillingen kræver.

Det er ønskeligt, at du har en baggrund fra nuværende eller tidligere tjeneste med vagttjeneste, herunder skal du have eller være indstillet på at gennemføre Bevogtningsassistentuddannelsen.

Du skal have kørekort til minimum kategori B, og kunne bestå kontrolskydning nr. 6 på pistol og nr. 7 på gevær.

Såfremt du findes egnet til stillingen, vil du blive indkaldt til en afprøvningsdag, hvor du vil skulle gennemføre og bestå:
- Forsvarets fysiske basiskrav,
- Et skydeprogram (hvor du skal gennemføre og bestå kontrolskydning nr. 6 på pistol og nr. 7 på gevær),
- En ansættelsessamtale.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dette betyder, at du på sigt, som en del af stillingen, skal være klar til at indgå i 4NSBTN opgaveløsning i forbindelse med internationale missioner. Dog først, når vagtstyrken at fuld bemandet og integreret ved bataljonen og garnisonen.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Mads Illum Frandsen på telefon 72 83 74 20 eller på mail TRR-4B-312A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 31. december 2023 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse snarest muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej , 4760 Vordingborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954903

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet