Bliv en ekspert i våbenmekanik hos Forsvaret

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du tænke dig at arbejde på et spændende arsenal af våben? Vil du uddanne dig til at blive våbenmekaniker i Forsvaret og arbejde med at reparere alt fra håndvåben til de helt tunge våben på de skydende platforme?

Så skal du til tasterne nu!

Om os

Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes hovedopgave er at vedligeholde, reparere og modificere Forsvarets materiel samt gennemføre større installations- og renoveringsopgaver.

Derudover skal vi levere vedligeholdelsespersonel til værnenes enheder i forbindelse med deres operative opgaveløsning og beredskaber herhjemme og i udlandet.

Til at løse denne opgave er vi ca. 1700 motiverede civile og militære medarbejdere, som er geografisk fordelt på garnisoner i hele Danmark og indsat sammen med værnenes operative enheder rundt omkring i verden.

Om stillingen

Som våbenmekaniker har du en vigtig opgave i at holde soldatens vigtigste værktøj klar; nemlig deres våben. Opgaverne strækker sig fra vedligeholdelse og funktionskontrol over reparationer til modifikationsopgaver.

Du skal både på skolebænken og i praktik. Du veksler mellem erhvervsskole som vil være Ballerup TEC (da det er eneste sted uddannelsen udbydes) og praktik på dit tjenestested, hvor du er i lære som finmekaniker, og vil tilegne dig de praktiske færdigheder og den faglige kompetence som bl.a. omfatter svejseteknik, drejning, fræsning samt el og relælære.

Uddannelsen tager 4 år med grundforløb. Uddannelsen starter for de fleste ansøgeres vedkommende med 20 ugers grundforløb på TEC Ballerup.

Når uddannelsen er tilendebragt, vil du målrettet kunne uddanne dig i netop de våbensystemer det er aktuel for din enhed og dennes virke. Du vil ligeledes have erhvervet dig en civil kompetence, da uddannelsen til finmekanikker og bøssemager er sammenkørte og derfor identiske.

Da de fleste soldater er vant til at omgås håndvåben og vedligeholdelse af disse, skal der laves en realkompetenceafklaring (RKV). En RKV giver overblik over dine nuværende kvalifikationer og evt. merit for dele af uddannelsen.

Om dig

Vores forventninger til dig som elev er, at du har bestået folkeskolens 9./10. klasses afgangsprøve. Derudover have gennemført en reaktionsstyrkeuddannelse i Hæren, når du påbegynder uddannelsen i august 2024.

Ansvarlighed og kvalitet vigtige værdier i Forsvaret, og vi forventer, at du vil arbejde på at tage ansvar for og være med til at præge de opgaver, du bliver stillet over for. Det kræver, at du lægger energi i din uddannelse, og at du er en engageret og initiativrig person, som kan lide at samarbejde med andre. Det er vigtigt, at du evner at arbejde selvstændigt, og at du har lyst til at arbejde i en moderne virksomhed.

Derudover er det vigtigt, at du er god til at bruge dine hænder og har god finmotorik samt kan arbejde omhyggeligt og præcist.

Ansættelsesvilkår

I uddannelsesperioden er du ansat på dine nuværende ansættelsesvilkår som konstabel i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Søren Rikhof på telefon 4132 2244.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. juni 2024 og samtaler afholdes løbende.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Øst -Vordingborg, Sankelmarksvej , 4760 Vordingborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6053428

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet