Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger militære mekanikere til Garnisonsværksted Vordingborg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du en faglig uddannelse som lastvogns-, landbrugsmaskine- eller entreprenørmaskinmekaniker? Så er din fremtid måske hos os.

Om os

Materielvedligeholdelse i et operativt miljø med en varieret hverdag og gensidig tillid er nogle af nøgleordene, der beskriver Garnisonsværksted Vordingborg.

Værkstedet er en del af Vedligeholdelsesområde Øst under Forsvarets vedligeholdelsestjeneste. Værkstedet består af ca. 30 rutinerede medarbejdere, som varetager vedligeholdelse, reparationer og eftersyn af forsvarets landbaseret materiel. Hovedtyperne er MAN SX/HX, Scania, Mercedes, håndvåben og radiomateriel, teltmateriel, beskyttelsesudrustning m.m.

Samtidig med vores opgave med at yde den nødvendige værkstedsstøtte til brugende enheder, skal vi uddanne og opstille operative, faglige reparationsenheder til beredskab og evt. internationale operationer. Vi løser opgaverne med kunden i fokus og ønsker at skabe et godt arbejdsklima gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er forsvarets vigtigste ressource.

Om stillingen

De primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af køretøjer over 3500 KG bl.a. pansrede MAN og Scania lastvogne, blokvogne og trækkere samt diverse kran og truck materiel.

Du skal arbejde sammen med 12 andre dygtige og engagerede mekanikere i reparationssektionen, hvor din sektionsfører og næstkommanderende begge er uddannede mekanikere.

Sammen vil vi udfærdige en uddannelsesplan og løbende uddanne dig på aktuelle køretøjer og andet materiel.

Om dig

Vi forestiller os, at du har svendebrev som lastvogns-, landbrugsmaskine-, entreprenørmaskin- eller automekaniker.

Du har aftjent gennemført værnepligt hærens basisuddannelse (HBU) samt hærens reaktionsstyrkeuddannelse (HRU).

Du kan arbejde selvstændigt og har faglig viden, -færdigheder og -stolthed som en bærende kraft i dine opgaveløsninger. Du sætter ganske enkelt en stor personlig ære i at udføre dit arbejde i høj kvalitet til gavn for kunderne.

Du skal medvirke til at holde enhedernes køretøjer kørende og skal således kunne levere opgaveløsninger af høj kvalitet og have flair for naturlig forudseenhed og gode samarbejdsevner. Du skal kunne udvise stor empati for kunderne, som altid er pressede, for på den måde at bidrage aktivt til en smidig opgaveløsning.
Som person er du robust, fleksibel og omstillingsparat, og du finder det naturligt at samarbejde med mange forskellige mennesker, da vi ofte arbejder på tværs af værkstederne.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte værkstedsleder Seniorsergent Søren Rikhof på telefon: 4132 2244 eller 7283 7810.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 22. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Øst -Vordingborg, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183585&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845282

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet