Ledende mekaniker til operativt miljø i Forsvaretéfono

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du arbejde i et operativt miljø og være med til at lede og sætte dit præg på vedligeholdelsen i din enhed.
Så tilbyder vi en stilling som oversergent/mekaniker ved 2. Nationale Støtteelement (2 NSE).


Om os

2 NSE er en underafdeling i 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN). Vi er i alt 42 soldater, som er hjemvendt fra mission NFP2 i 2023.
Derefter overgår vi til NFM beredskab i 2026. Vi er en enhed med et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgave er Military Deployment Support og uddannelsesstøtte, mens 5 KMP er bataljonens uddannelsesunderafdeling. Alle UAFD uddan-ner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.


Om stillingen

Din primære arbejdsopgave består i at planlægge og varetage driften af materiellet i 2 NSE så mest muligt materiel til enhver tid er funktionsdueligt.
I det daglige på 1 ECH vil du indgå i et samarbejde på tværs af alle 5 underafdelinger. Omgangstonen på værkstedet i 4 NSBTN er fri og det daglige arbejde er meget præget af frihed under ansvar.
Du vil skulle støtte NSE’et under skydeperioder samt øvelsesaktiviteter i nødvendigt omfang.


Om dig

Du er uddannet mekaniker og oversergent eller erfaren sergent som er egnet til udnævnelse.
Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer. Du er bevidst om dine menneskelige egenskaber.

Du skal være god til mennesker og til at håndtere deres frustrationer og udfordringer i en forandringsproces.
Det skal falde dig naturligt ind at skabe stabilitet i dine folks hverdag, samtidig med at du skal have et mindset, der er indstillet på at afvige fra planen og den daglige uddannelse med kort varsel, hvis behovet for løsning af real-faglige opgaver opstår.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har uddybende spørgsmål om enheden og stillingen, er du velkommen til at kontakte NSE-Befalingsmand 2 NSE seniorsergent Henrik Schmidt på tlf. 72 83 74 60 / TRR-4B-201A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Christian Terp ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-CTN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 9. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb. Stillingen er til besættelse snarest.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej , 4760 Vordingborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6053259

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet