Motormekaniker til 5. Uddannelseskompagni i Vordingborg (genopslag)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en udlært automekaniker, som vil arbejde i et operativt miljø og være en del af et uddannelseskompagni. Du skal have interesse og evner for eftersyn og reparation af små og store militære køretøjer, samt kørsel med materiel, truck og andre specialkøretøjer.

Om os

5. Uddannelseskompagni (5 KMP) består af ca. 160 soldater og er opdelt i tre HBUDEL, op til to HRUDEL (ældste/yngste), samt en kommandosektion bestående af et kommandokontor, samt en forsynings- og en vedligeholdelsesgruppe.

5 KMP hovedfokus er at uddanne værnepligtige under Hærens Basisuddannelse og konstabelelever under Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Vi afholder derfor kontinuerligt mange uddannelsesaktiviteter, øvelser, SKYPER og omskolinger året rundt.

5 KMP hører under 4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN), som er underlagt Trænregimentet.

4 NSBTN består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 NSE er Stående Reaktionsstyrke (SRS) enheder. 4 NSE kerneopgaver er at levere uddannelsesstøtte og være BTN kompetencecenter i forskellige specialer. Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger inden for transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har altid bidrag med når Hæren er i INTOPS, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte. Deltagelse i INTOPS, som en del af et NSE, vil derfor være muligt på sigt.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri, men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.

Om stillingen

Du bliver en del af Vedligeholdelsesgruppen, som er ansvarlig for 5 KMP køretøjer og specialkøretøjer, samt planlægning og udførelse af reparationer og vedligehold.

Du vil indgå i et stærkt team, hvor du vil skulle kunne køre, betjene og vedligeholde enhedens køretøjer i samarbejde med dine kollegaer. Det er derfor forventeligt, at du har gode køretekniske færdigheder. Som en naturlig del af tjenesten skal du forvente at skulle vedligeholde dine grundlæggende militære færdigheder og fysiske form.

Vi tilbyder et alsidigt job, hvor du ud over mekanikeropgaver også får mulighed for at udvikle og anvende andre kompetencer i både nationale og internationale sammenhænge.

Om dig

Du er udlært automekaniker og har gennemført værnepligten. Dine spidskompetencer er en grundlæggende høj faglighed, gode samarbejdsevner og en fleksibel indstilling til tjenesten. Desuden kan du arbejde selvstændigt og målrettet med givne opgaver.

B kørekort er et minimumskrav. Det er dog ønskeligt, at du har C-E, D, truck certifikat B, Kran D o.l.

Vi værdsætter, at du er en engageret medarbejder, som udviser initiativ, er en god positiv kollega, der deltager i hverdagen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KMPBM seniorsergent Rasmus Skovsmose på tlf. 20 45 19 89 eller oversergent Lars Scharbau Bøtcher, som er fører for VEDLGRP, på tlf. 72 83 70 24/50 84 87 40.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 12. maj 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten
hele landet.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej , 4760 Vordingborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6031633

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet