Planlægger af materielanskaffelser og nye kapaciteter til Hjemmeværnet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hjemmeværnskommandoen søger en engageret og handlekraftig major eller orlogskaptajn, som i samarbejde med en god og dedikeret seniorsergent, kan sørge for, at Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet får det rette materiel i rette tid til at understøtte den samlede opgaveløsning.

Om os

Du bliver en del af Planlægningsafdelingen, der er organisatorisk forankret i Hjemmeværnsstabens Planlægningsdivision sammen med Udviklings- og Analyseafdelingen og Logistikafdelingen.

Planlægningsdivisionen hører til i Vordingborg. Det vil være her, at du får fast tjenestested, men der er naturligvis mulighed for hjemmearbejde efter nærmere aftale.

Planlægningsafdelingen består af elleve militære og civile medarbejdere, hvis primære opgaver er at være Hjemmeværnets strategiske sagsbehandlere inden for implementering af forsvarsforlig, grøn omstilling, mål- og resultatplaner, årsprogrammer, materielanskaffelser, etablissementsplanlægning, struktur og normering. Derudover indgår afdelingen i løsningen af stabens øvrige opgaver.

Om stillingen

Stillingen er omdrejningspunktet for nyt materiel til Hjemmeværnets enheder og frivillige soldater. Du vil skulle sagsbehandle alt fra nye små termiske håndholdte kikkerter over flere lette M60 maskingeværer til de nye store Twin Otter patruljefly, for blot at nævne nogle af de seneste skud på materielanskaffelsesstammen i Hjemmeværnet.

Dine primære opgaver vil være at færdiggøre anskaffelserne af materiel i rammen af det eksisterende forsvarsforlig, samt ikke mindst forberede anskaffelser efter indgåelse af det kommende forsvarsforlig, som forventeligt også vil komme Hjemmeværnet til gode. Heri indgår tillige afklaring af, hvilket og hvor meget materiel der skal anskaffes, samt hvordan og hvornår det skal implementeres.

Du vil derfor selvstændigt skulle koordinere og forhandle direkte med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) samt Forsvarskommandoen (FKO), ligesom du vil indgå i den kontakt, der er med Forsvarsministeriet om status på de respektive anskaffelser.

Opgaverne indebærer også udfærdigelse af Business Cases og brugerspecifikationer vedrørende kommende anskaffelser, hvilket tillige vil indebære et samarbejde med de operative brugere i form af Hærhjemmeværnet, herunder de to Landsdelsregioner, Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet. Du vil ligeledes skulle arbejde tæt sammen med Udviklings- og Analyseafdelingen samt Logistikafdelingen, som begge er involveret i de forskellige trin i den samlede anskaffelsesproces.

En prioriteret opgave er deltagelse i projektledelsesorganisationer opstillet af FMI, FKO eller HJK. Projektledelse i Forsvaret gennemføres efter PRINCE 2, og materielanskaffelser gennemføres som helhed i rammen af FMIBST 600-00.

Derudover vil du skulle bidrage til jævnlig orientering af cheferne i Hjemmeværnet om status på materielområdet, ligesom du skal udfærdige håndakter og sagsoplæg på materielområdet samt deltage i en række forskellige mødefora.

Der vil være rejseaktivitet inden for landets grænser og mulighed for at deltage i udvalgte internationale militære materielmesser efter nærmere aftale.

Stillingen er i vores optik en spændende, vigtig og udfordrende stilling, hvor man kan bringe mange kompetencer i spil og er med til at præge Hjemmeværnets materielmæssige udvikling. Vi har for nylig forstærket materielanskaffelsesområdet med oprettelse af en stilling som seniorsergent, og ham vil du skulle arbejde tæt sammen med og dele kontor med.

Vi tilbyder dig et godt arbejdsmiljø med gode kolleger og gode fysiske rammer. Du får rig mulighed for at arbejde selvstændigt og sætte dit eget præg på stillingen, men bliver naturligvis ikke overladt til dig selv.

Om dig

Du er major/orlogskaptajn og har gennemført VUT-II/L, MMS eller anden ækvivalerende uddannelse. Hvis du er en erfaren kaptajn, som er optaget på eller i gang med MMS eller OFU, vil du kunne ansættes på en uddannelsesaftale. Har du gennemført eller er i gang med en civil master, skal du være optaget på MMS-enkeltfag, for at der kan indgås en uddannelsesaftale.

Det vil være en styrke, hvis du allerede har kendskab til materielområdet og projektledelse, samt måske endda har gjort tjeneste i FMI, men det er ikke krav, så længe du har engagement og lyst til at lære nyt.

Det er vigtigt, at du har flair for planlægning, og afgørende, at du er handlekraftig og kan holde målet for øje samt holde fremdrift i opgaverne, så Hjemmeværnets stemme i den samlede materielanskaffelseskabale bliver hørt.

Du skal være en blæksprutte, som kan håndtere mange bolde i luften samtidigt, og du skal være en holdspiller, der selvstændigt, på vegne af Chefen for Planlægningsafdelingen, kan forhandle og samarbejde med sideordnede og underliggende myndigheder og styrelser.

Du kan godt lide at have frihed under ansvar, men arbejder selvfølgelig loyalt inden for de udstukne rammer.

Endelig, og ikke mindst, er du en empatisk og god kollega, der kan favne både militære og civile kolleger i alle aldre, af alle køn og med mange forskellige uddannelsesbaggrunde.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer, befalingsmænd og civile i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Planlægningsafdelingen, oberstløjtnant Nicolai Mentz, på telefon 2180 2283 eller på mail HJK-CHPLA@MIL.DK.
Du kan også rette henvendelse til den nuværende sagsbehandler på materielanskaffelsesområdet, major Martin Krogh, på mail IRQ-MCPCJ507@FIIN.dk (aktuelt udsendt i INTOPS).

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller på mail FPS-CAB@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 9. juni, og samtaler forventes gennemført i umiddelbar forlængelse heraf.

Stillingen ønskes besat 1. august. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation.

Hjemmeværnskommandoen er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnskommandoen er ansvarlig for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

Hjemmeværnskommandoen er ansvarlig for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. Hjemmeværnskommandoen står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. Hjemmeværnskommandoen har, med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger, til huse på Vordingborg Kaserne, idet enkelte dele har til huse i Generalstok på Kastellet i København.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Hjemmeværnskommandoen, Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183629&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5846257

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet