Rådighedsstilling – Forsyningshjælper til befalingsmandsuddannelsen ved 2. Brigade – udvidet dansk støtte til Ukraine

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hvis du vil være med til at uddanne ukrainske befalingsmænd i Danmark, så skal du søge denne rådighedsstilling ved 2. Brigade.

Om os

2. Brigade, der har hovedkvarter i Slagelse, har opgaven med at uddanne ukrainske befalingsmænd i Danmark i rammen dansk udvidet støtte til Ukraine. Af hensyn til operationssikkerhed vil en række informationer ikke fremgå at dette stillingsopslag, fx kursusperioder, indhold af kurset og geografi for gennemførelse. Det oplyses alene ved direkte kontakt til ansættende chef. Fastansatte fra Hæren indgår i opgaveløsningen, og for at supplere bemandingen ønsker 2. Brigade midlertidigt at ansætte reservister eller tidligere ansatte i Forsvaret til logistiske opgaver.

Om stillingen

Som forsyningshjælper støtter du gennemførelse af befalingsmandsuddannelsen med opgaver inden for forsyningstjeneste ved at håndtere materiel både fysisk og regnskabsmæssigt. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:
•Modtagelse, registrering, opbevaring og udlevering af forsyninger.
•Optælling og beholdningskontrol af organisatorisk og øvrigt materiel til understøttelse af kursusvirksomheden.
•Kontrol med enhedens forbrug af forplejning, POL produkter, ammunition og andet forbrugsgods.
•Transport af personel og materiel.

Opgaver og ansvar bliver tildelt under hensyntagen til personlige kompetencer og erfaringer, og ansættelsen starter med en forberedelsesperiode efter nærmere aftale. For at komme i betragtning til stillingen, kræves det, at du kan indkommanderes i en eller flere længere og sammenhængende perioder i 2024.

Om dig

Vi forventer, at du har været tidligere ansat som konstabel i Forsvaret og evt. ansat i Reserven. Fra tidligere tjeneste har du erfaring som forsyningshjælper. Du har kendskab til Hæren, og det er ønskeligt, hvis du har forrettet tjeneste i en kamptropsenhed. B og C kørekort er et ubetinget krav. Derudover er der krav om følgende kvalifikationer eller tilsvarende erfaring:
• 900 DeMars GRUNDKURSUS (Q2160826).
• 904 MYNDIGHEDSBEHOLDNING (Q2160828).
• FMN ADR 1.3 afsender/modtager (Q3424643).
• TRR 1270 OPERATIV FORVALTNING AF FORSYNINGSTJENESTEN PÅ ANS 5. (Q2708432).
• ADR kursus (AMU).
• DeMars PM 965, REKVIRENT, VEDLIGEHOLD FELSKURSUS (Q2191910/Q02122951).

Hvis du ikke har disse Q’er, kan 2. Brigade – afhængigt af dine nuværende kvalifikationer og mulighed for tjeneste – tilbyde kompetenceudvikling, således du kan blive en del af holdet.

Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er på konstabelniveau og er på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og Tandlægevurderinger, samt erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til FORTROLIGT og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakt brigadens sagsbehandler for udvidet dansk støtte til Ukraine, major Jan Fischer, på telefon 51 64 64 16 eller på mail: 2bde-g7-50@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 14. januar 2024, og tiltrædelse sker efter nærmere aftale. Ansættelsessamtaler gennemføres løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej , 4760 Vordingborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5954537

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet