Superbrugeradministrator for styring af Demarsbrugeradgangen i Hjemmeværnet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du naturligt kommunikere budskaber og har du evnen og interessen for at udvikle andre? Ønsker du at stå i spidsen for brugeradgangsstyringen (brugerrettigheder) for seks myndigheder og 12 distrikter fordelt på landsplan, så har du nu muligheden for et job som ansvarlig for SAP ACCESS CONTROL (SAP AC).

Om os

Hjemmeværnskommandoen er beliggende på Vordingborg Kaserne, og Administrati-onssektionen er en del af Koordinationsdivisionen i Hjemmeværnsstaben. Hjemmeværnsstaben består af tre divisioner, der primært støtter Hjemmeværnsledelsen og underlagte myndigheder i Hjemmeværnet.

I Administrationssektionen er vi ni kolleger, og vores primære opgaver er primært at servicere stabens medarbejdere, og derudover varetager vi rollerne som superbrugere på Forsvarets IT-systemer. Vores sektion er en blanding af militære og civile ansatte, der arbejder sammen for at sikre en effektiv og velfungerende service over for vores øvrige kollegaer.

Vi er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, masser af erfaring og et godt sammenhold. Vi har en fri omgangstone, men altid med fokus på gensidig respekt. Vi er i tæt dialog om opgaverne, og løser dem efter princippet om frihed under ansvar.

Om stillingen

Det er en nyoprettet stilling og du får en central rolle for DeMarsbrugeradgangsstyringen i Hjemmeværnet. Du bliver superbrugeradministrator og får ansvaret for at styre, koordinere, assistere 18 SAP AC brugeradministratorer fordelt på Hjemmeværnets seks myndigheder og 12 distrikter.

Du skal sikre, at myndighederne følger koncernens retningslinjer for en korrekt forvaltning af DeMarsbrugeradgangsområdet. Det handler ikke kun om, at myndigheder-ne lever op til krav om funktionsadskillelse og forudsættende gennemført uddannelse, men lige så meget om, at de ansatte kan få de tilstrækkelige adgange så de kan løse deres opgaver. Her har du ansvaret for, at de øvrige brugeradministratorer bliver tilstrækkeligt klædt på ift. vidensdeling, kompetenceudvikling og direktiver om nye krav og justeringer i processerne.

Dine primære arbejdsopgaver vil blandt andet være:

• Hjemmeværnets POC og kontaktperson til FMI omkring SAP AC.
• Opdatering og vedligeholdelse af Hjemmeværnets prokuramatrixer, samt intervalvis kontrol.
• Vedligehold i SAP AC, herunder oprettelse af daglige ledere og brugeradministratorer.
• Afholde ERFA gruppe workshops og møder med henblik på, at videndele på tværs af Hjemmeværnets myndigheder.
• Løbende rapportere på DeMarsbrugeradgangsstyringen til Chefen for Hjemmeværnet.
• Godkendelse af Hjemmeværnets oprettelser af anmodninger om ad-gange til BI / Analyse for Office via Remedy.
• Vejlede i hvilke roller personellet generelt skal tildeles.
• Koordinere nye tiltag, eller nye forretningsregler som skal efterleves, ud i Hjemmeværnets organisation.

Ud over tæt dialog i dagligdagen med Hjemmeværnets myndigheder og distrikter vil dit arbejde have mange snitflader med samarbejdspartnere i Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Økonomipartnerelement ved Hjemmeværnskommandoen og Forsvarsministeriets Cyber and Information Security Division ved Hjemmeværnskommandoen.

Om dig

Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse, gerne kombineret med erfaring fra lignende stillinger. Du skal have en administrativ stærk profil, for selvom du bliver oplært og klædt på til opgaven, er det nødvendigt at du investerer dine IT kompetencer, for at du kan lykkes.
Lige så god du er til at sætte dig ind i systemet, lige så god skal du være til at lære fra dig, så du kan vejlede og kompetenceudvikle Hjemmeværnets brugeradministratorer. Du skal være Hjemmeværnets ekspert på området, og den der har overblikket og styringen på området.

Du bruger dit gode humør til at skabe gode og værdiskabende relationer, og du har en solid evne til at finde nye veje og løsninger når du støder på problemer. Du ved at man for at sikre en ensrettet og stabil drift, skal involvere og orientere og det er naturligt for dig at møde dine kolleger med fasthed og præcision.


Ansættelsesvilkår

Som HK ansættes og aflønnes du i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte John Jakobsen på telefon 2860 8077 eller HK tillidsrepræsentant AFDLD-2 Joan Schack på tlf. 2437 9007.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfrist er den 15. januar 2024 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Stillingen er på fuld tid; 37 timer pr. uge. Hjemmearbejde er en mulighed.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vordingborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Vordingborg Kaserne, Sankelmarksvej , 4760 Vordingborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955185

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet